Steunpakket 4e kwartaal 2021

19 november 2021
Steunpakket 4e kwartaal 2021

Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg te voorkomen, heeft het kabinet op 12 november 2021 bekendgemaakt de coronamaatregelen aan te scherpen. Als gevolg van deze aanscherping kunnen ondernemers worden geconfronteerd met omzetverlies. Daarom heeft het kabinet – in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie – op 16 november 2021 bij Kamerbrief een aantal aanpassingen in het steunpakket van het 4e kwartaal 2021 bekendgemaakt en toegelicht.

Hierna gaan wij kort in op de verschillende steunmaatregelen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 4e kwartaal 2021

Het kabinet heeft besloten de TVL nieuw leven in te blazen en deze steunmaatregel in aangepaste vorm ook voor het 4e kwartaal van 2021 open te stellen (TVL Q4 2021). Afgaande op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – de organisatie die de TVL uitvoert – komen ondernemingen in aanmerking voor de TVL Q4 2021 indien zij grofweg aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% omzetverlies in het 4e kwartaal 2021 ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. De ondernemer mag zelf kiezen welke referentieperiode voor hem het meest gunstig is: het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Voor ondernemingen die gestart zijn na 1 oktober 2019 gelden afwijkende referentieperiodes.
  • De onderneming of, als sprake is van een groep een onderdeel daarvan, stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft minimaal één vestiging in Nederland. Die vestiging heeft, uitzonderingen daargelaten, een aparte voordeur of opgang los van het huisadres.
  • De onderneming of groep verbonden ondernemingen ontving tussen maart 2020 en 31 december 2021 niet meer dan € 1,8 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten (let op, voor de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten gelden andere, lagere maximumbedragen).

Komt de onderneming of groep verbonden ondernemingen in aanmerking voor de TVL, dan wordt de tegemoetkoming berekend aan de hand van het omzetverlies, het vastelastenpercentage van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. Het minimale subsidiebedrag is € 1.500. Het maximale subsidiebedrag is € 250.000. De TVL Q4 2021 opent naar verwachting begin december 2021.

Meer informatie over de TVL Q4 2021 vindt u hier. Wilt u meer weten over het begrip ‘groep verbonden ondernemingen’, kijkt u dan hier.

Land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK) als aanvulling op de TVL beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als andere bedrijven.

Ondersteuning voor evenementen, cultuur en sport

Vanaf 13 november 2021 tot 4 december 2021 mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden (het evenementenverbod). Evenementen die wel door kunnen gaan mogen maar tot 18.00 uur plaatsvinden. Daarnaast geldt een maximale capaciteit van 1.250 bezoekers per ruimte. Daarom voorziet het kabinet in de volgende financiële steun.

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC)

Omdat het evenementenverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage van de TRSEC verhoogd naar 100% tot en met 31 december 2021.

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

Evenementen die buiten de TRSEC vallen en die geannuleerd worden vanwege het evenementenverbod komen – onder voorwaarden – in aanmerking voor de ATE. Ook het vergoedingspercentage van deze regeling wordt verhoogd naar 100%. De RVO werkt de ATE nog uit. De regeling zal – naar verwachting begin 2022 – worden opengesteld voor de periode 10 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Ondersteuning voor de culturele sector

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit naar een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit. De regeling staat ook open voor voorstellingen met een zitplaats. De verruiming van de suppletieregeling geldt in principe voor de periode 13 november 2021 tot 4 december 2021.

Aanvullende ondersteuning voor de sport

Voor professionele sportevenementen stelt het kabinet maximaal € 36 miljoen beschikbaar ter compensatie van de gemiste inkomsten uit kaartverkoop, en om seizoenkaarthouders tegemoet te komen voor de periode 13 november 2021 tot 4 december 2021. Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor de geleden schade in deze periode. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Tijdelijke Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW)

Om meerdere redenen kiest het kabinet ervoor om de NOW voorlopig geen nieuw leven in te blazen. In de komende drie weken zal het kabinet wel al noodzakelijke voorbereidingen treffen ten behoeve van een mogelijke herstart van de NOW. Dit in verband met het eventuele scenario waarin de coronamaatregelen worden verlengd tot na 4 december 2021.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van het vervolg van de fiscale ontwikkelingen op de hoogte.

Lex van Heijningen en Paul te Boekhorst

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.