Staatssecretaris van Financiën publiceert nieuw verrekenprijzenbesluit

15 mei 2018
Verrkenprijzenbesluit

Op 11 mei 2018 heeft de Nederlandse staatssecretaris van Financiën een nieuw verrekenprijzenbesluit gepubliceerd met datum 22 april 2018 (nr. 2018-6865). Dit besluit vervangt het verrekenprijzenbesluit van 14 november 2013 (nr. IFZ 2013/184M). Het nieuwe besluit geeft een nadere invulling aan het arm’s-lengthbeginsel en richt zich met name op aspecten waar de OESO-richtlijnen ruimte laten voor een eigen invulling.

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.