SFDR toepasselijk op AIFM ‘lightfondsen’

1 september 2021

De Europese Commissie heeft bevestigd dat ook beheerders van beleggingsinstellingen die op de basis van het zogenaamde ‘lightregime’ van artikel 2:66a Wet op het financieel toezicht (“Wft”) als beheerder bij de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) zijn geregistreerd, moeten voldoen aan de eisen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”).

Dit heeft onder meer verschillende (ingrijpende) gevolgen ten aanzien van de website van de fondsbeheerder en de precontractuele documentatie die verstrekt dient te worden aan potentiële investeerders, wij zetten deze gevolgen hieronder uiteen.

Website

De website van de fondsbeheerder moet de volgende informatie gaan bevatten:

  1. Informatie over duurzaamheidsrisico’s worden meegenomen in beleggingsbeslissingen, indien deze risico’s worden meegenomen moet er een verklaring opgenomen worden ten aanzien van het due dilligence beleid dat wordt gevoerd. Indien duurzaamheidsrisico’s niet worden meegenomen in beleggingsbeslissingen, dan moet met redenen omvat aangegeven worden waarom dat het geval is en of er plannen bestaan om deze risico’s wel mee te gaan nemen in de toekomst;
  2. Informatie aangaande het beloningsbeleid van de beheerder, waarin duidelijk wordt weergeven hoe dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico's;
  3. Informatie aangaande de classificatie van verschillende fondsen onder de SFDR beheert door de fondsbeheerder, hierbij is van belang of voor het fonds duurzaamheidsrisco’s niet van materieel belang zijn (zogenaamde artikel 6 fondsen), het fonds sociale en ecologische keurmerken promoot (zogenaamde artikel 8 fondsen) of het fonds duurzame beleggingen als doel heeft (zogenaamde artikel 9 fondsen);
  4. Voor elk fonds dat duurzame beleggingen als doel heeft of duurzame kenmerken promoot dienen periodiek verslagen op de website staan waarin duidelijk wordt gemaakt op welke wijze is voldaan aan de duurzame doelen of kenmerken.

Precontractuele documenten

Ten aanzien van de precontractuele documentatie gaan de volgende voorwaarden gelden:

  • Er zal duidelijk moeten worden weergegeven of en op welke wijze duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd in beleggings-beslissingen.
  • Daarnaast zal ook inzicht moeten worden gegeven in de resultaten van de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de fondsen van de beheerder.
  • Indien duurzaamheidsrisico’s niet worden meegenomen moet hierover in de precontractuele informatie een beknopte en duidelijke uitleg worden gegeven.

Ten aanzien van individuele fondsen zal in de precontractuele documenten informatie moeten worden opgenomen over de relevante duurzaamheidsrisico’s, doelstellingen en karakteristieken van desbetreffende fondsen. Welke informatie noodzakelijk is, zal dus afhangen van het type fonds en de onderliggende investeringen van het fonds.

Recentelijk heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de implementatie van de technische standaarden onder de SFDR pas in werking zullen treden op 1 juli 2022. Aangezien hierdoor alle (13) technische standaarden van de SFDR tegelijkertijd in werking treden zal dit een behoorlijke uitdaging kunnen vormen voor partijen die niet adequaat zijn voorbereid.

De verdere technische vereisten zijn uitgewerkt in de SFDR en onderliggende wetgeving.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wenst u nader advies te ontvangen? De specialiseten van Meijburg Legal staan u graag te woord. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Matthijs Bolkenstein (+31 6 466 30 866) en Floris-René van Strien (+31 6 15 00 83 94).

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.