Podcast: Navigating the global tax disputes landscape

27 maart 2023
tax disputes

KPMG heeft een wereldwijde survey gedaan naar ontwikkelingen en trends op het gebied van Tax Controversy. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven een aanzienlijke toename zien van belastingcontroles en geschillen, en alles wijst erop dat de belastingdiensten in de toekomst nog actiever zullen worden. Boekenonderzoeken vinden frequenter plaats, belastingautoriteiten hanteren een meer agressieve benadering en boetes zijn hoger.

En de belangrijkste onderwerpen van de disputen: transfer pricing en renteaftrek. Nederland wijkt in zoverre niet af van de wereldwijde trends.

In deze podcast legt Aldo Mariani, Head Global Tax Dispute Resolution & Controversy Services en Partner bij KPMG Meijburg & Co, uit wat de bevindingen zijn, en wat dit voor de toekomst kan betekenen.

Lees ook ons  interview met Aldo, waarin hij uitlegt wat de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van ‘tax disputes’ en hoe de cliënt zich hier het beste tegen kan wapenen. 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.