NOW herzien … een beetje

1 mei 2020
NOW herzien

Er is veel goed aan de NOW regeling, vooral de snelheid van invoering en de snelheid van de eerste voorschotten. Er is ook veel niet goed aan NOW en dan denk ik onder andere aan de onduidelijkheid rondom het groepsbegrip (blog 17 april), de vrij draconische gevolgen van bijzondere looncomponenten in januari (blog 22 april) en de grote onevenwichtigheid die optreedt bij seizoensbedrijven en snel groeiende bedrijven.

Eén onderdeel wordt nu aangepast. Dit betreft de gevolgen van een concern met onderdelen die het heel zwaar hebben en onderdelen die het minder zwaar hebben, of het zelfs juist goed doen. Als het concern als geheel de minimale 20% omzetdaling niet haalt dan (en alleen dan) mogen de individuele rechtspersonen een NOW aanvraag doen gebaseerd op alleen hun eigen omzet en loonsom. Hierbij worden wel de volgende nieuwe eisen gesteld:

  • Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  • De werkgever die gebruik maakt van NOW en die 20 of meer werknemers heeft moet een akkoord over werkbehoud sluiten.
  • Het betreffende concern mag geen personeels-BV hebben.
  • Er mag binnen het concern niet met omzet geschoven worden.
  • Er mag binnen het concern niet met personeel geschoven worden.
  • De transfer pricing systematiek mag niet aangepast worden.

Het is onduidelijk waarom juist voor deze aanpassing is gekozen en andere pijnpunten niet zijn aangepakt. Deze versoepeling is uiteraard welkom voor bedrijven die er baat bij hebben. Zij zullen echter wel moeten voldoen aan alle nieuwe eisen die nu gesteld worden. Een gemiste kans vind ik ten aanzien van een aanpassing veel eenvoudiger en zonder allerlei nieuwe eisen had kunnen worden gerealiseerd. Daarbij denk ik aan de optie om bedrijven de keuze te geven om bij de omzetvergelijking te mogen vergelijken met de omzet in dezelfde drie-maandsperiode in 2019. Daarmee zouden vrijwel alle seizoenseffecten geneutraliseerd zijn en zouden er appels met appels vergeleken worden.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.