Now en de dertiende maand...vervolg

20 mei 2020
NOW januari bonus

Vandaag is aangekondigd dat deze NOW dertiende maand problematiek wordt opgelost. Bedrijven die bijzondere loonelementen hebben uitbetaald in januari (dertiende maand, of bonussen bijvoorbeeld) konden een groot nadeel ondervinden van de kortingssystematiek in de NOW regeling. Lees hierover ook deze blog.

Vandaag is aangekondigd dat deze loon elementen bij berekening van de korting geëlimineerd zullen worden. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een dertiende maand in januari de NOW-subsidie moeten terugbetalen bij vaststelling.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.