Nieuwe Europese milieubelastingen in aantocht

13 augustus 2020
EU-herstelpakket

De Europese regeringsleiders hebben in juli een akkoord bereikt over het grootste EU-herstelpakket ooit om de gevolgen van de coronarecessie te verzachten. Het pakket omvat een herstelfonds van 750 miljard euro en een nieuwe meerjarenbegroting (2021-2027). In het akkoord zijn nieuwe milieu gerelateerde maatregelen op Europees niveau opgenomen:

  • Per 1 januari 2021 gaat de EU belasting innen voor niet-recyclebaar plastic. Het hergebruik van plastic dient hiermee gestimuleerd te worden. De eerste berekeningen geven aan dat de plasticbelasting goed is voor jaarlijks 6 tot 8 miljard euro aan extra inkomsten voor de EU. Lidstaten moeten die gaan innen, maar de inkomsten dienen afgedragen te worden aan de EU. De belasting wordt berekend aan de hand van het gewicht van niet-gerecycled plastic verpakkingsafval met een verwacht tarief van € 0,80 per kilogram. De verwachte bijdrage voor Nederland is circa 250 miljoen euro.
     
  • Er worden plannen gemaakt om per 2023 CO2 Europees te belasten. Het zou moeten gaan om een grenscorrectie, het is op dit moment nog niet zeker of het een belasting wordt. Een prijs plakken op CO2 is de meeste effectieve manier om CO2-uitstoot tegen te gaan. In het ideale geval wordt uitstoot wereldwijd belast, maar de praktijk is anders. Bedrijven in landen met een CO2-prijs ondervinden een concurrentienadeel, hetgeen ertoe kan leiden dat de productie wordt verplaatst (weglekeffecten). Met de nieuwe Europese maatregel kunnen landen met een streng klimaatbeleid zich beschermen. Deze belast bijvoorbeeld producten die worden geïmporteerd uit landen zonder klimaatbeleid. Wij verwachten een wetsvoorstel begin 2021.
     
  • Sinds 2005 bestaat in de EU een emissiehandelssysteem voor CO2, genaamd ETS. Bedrijven uit de zware industrie, energiesector en Europese luchtvaart moeten rechten kopen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Mogelijk dat het ETS wordt uitgebreid naar scheepvaart en dat de gratis rechten voor de luchtvaart worden afgebouwd.
     

Zodra er meer bekend is, zullen wij hierover publiceren.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.