Niels Boef gekozen als nieuwe voorzitter NOB

10 juni 2021

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft op haar algemene ledenvergadering Niels Boef als nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt hiermee Bartjan Zoetmulder op, die na drie jaar reglementair is afgetreden.

Als partner bij Meijburg & Co is Niels Boef gespecialiseerd in vennootschapsbelasting. Hij is sinds 2016 lid van het algemeen bestuur van de NOB en vanaf 2018 maakt hij onderdeel uit van het dagelijks bestuur.

Naast de belangenbehartiging van de ruim 5.500 leden, zal Niels Boef zich inzetten om de NOB de komende periode nadrukkelijk te laten gelden als partij in het maatschappelijk debat en om de rol en positie van de belastingadviseur in de samenleving te onderstrepen. Hij ziet het als een mooie uitdaging om deze thema’s, samen met de leden, vorm te geven:

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid brengt mee dat wij input geven op fiscale wetgeving, oplosbare knelpunten, rechtszekerheid en rechtsbescherming en hoe fiscaliteit de maatschappij kan baten. De NOB zoekt nadrukkelijk de verbinding met overheid en politiek om bij te dragen aan goede, uitvoerbare wetgeving, die burgers en bedrijven rust en duidelijkheid biedt. Wij zetten ondanks het huidige discours over belastingen in op het ‘nieuwe fiscaal’, waarin de kwaliteit van wetgeving en een goede verstandhouding tussen overheid en markt centraal staan.”

Namens Meijburg & Co feliciteren wij Niels Boef met deze benoeming en wensen wij hem veel succes in deze rol.
Lees hier het persbericht van de NOB waarin tevens de jaarrede van Niels Boef is opgenomen. 
 

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.