Netwerkbijeenkomst bedrijfsfiscalisten: fiscaal navigeren in uitdagende tijden

18 oktober 2023
Netwerkbijeenkomst bedrijfsfiscalisten

Tijdens de netwerkbijeenkomst voor bedrijfsfiscalisten ‘Navigeren in uitdagende tijden’ ging het over de vele uitdagingen in de fiscaliteit. Van de opkomst van Artificial Intelligence, uitbreidende globalisering, nieuwe vormen van non-financial reporting, altijd veranderende wetgeving tot de altijd bewegende publieke opinie. Hoe bied je die uitdagingen het hoofd? En vooral: hoe doen andere bedrijfsfiscalisten dat?

Deze en andere ontwikkelingen kwamen aan bod tijdens rondetafelsessies. Hierin ging het niet over de inhoud van het vak, maar over vraagstukken waarmee alle bedrijfsfiscalisten te maken hebben.

De belangrijkste uitkomsten:

1. Zorg dat je een “back-up plan” hebt voor onvoorziene omstandigheden

Zoals de avonturier Mark Slats zei tijdens het plenaire deel: “Ik maak altijd zeer gestructureerde plannen voor onvoorziene omstandigheden. Ik had niet alleen een plan A en B, maar ook C, D, E en F. Zo ben je altijd voorbereid, welke uitdaging je ook tegenkomt.”

Aanwezige bedrijfsfiscalisten analyseren na de speech van Slats: “Risicobeheersing heeft een haast vergelijkbare, belangrijke rol in de fiscaliteit. Slats laat zien dat je voorwaarts kunt gaan danzij uitgebreide risicoanalyse. Dat geldt evenzo voor de organisaties waarin wij actief zijn: sterke fiscale risicobeheersing als voorwaarde voor vooruitgang.”

 2. Onderlinge verbinding versterkt de beroepsgroep

Fiscalisten hebben vaak een solitaire positie in hun eigen organisatie. Daarom missen bedrijfsfiscalisten soms de verbinding met gelijkgestemden. De verbinding die ze vinden tijdens deze netwerkbijeenkomst maakt de positie van de bedrijfsfiscalist sterker in de eigen organisatie. 

Een bedrijfsfiscaliste vertelt: “Ik raakte meteen in gesprek met collega-fiscalisten over de vraag hoe zij mijn huidige uitdagingen in het verleden aanpakten. Dat is zo waardevol omdat het beroep van bedrijfsfiscalist soms ook wat eenzaam is. Er zijn niet veel plekken waarop je op dit verdiepende level met elkaar kan sparren.” 

Een andere aanwezige bevestigt dat: “Het brengt meerwaarde om te ontdekken dat wat je zelf hebt meegemaakt, anderen ook verder helpt. Zowel op persoonlijk als op strategisch vlak.”

Een derde vult aan: “Door deze samenkomsten creëren we een sterke Tax community. En vanuit daar kunnen we goed meebewegen in een veranderende samenleving.”

3. Fiscaliteit houdt de wind in de zeilen door samenwerken

Er wordt door de aanwezige bedrijfsfiscalisten geconcludeerd dat de uitdagingen in de fiscaliteit misschien wat navigatie vereisen, maar dat door samenwerking de wind goed in de zeilen blijft. Zo leren ervaren fiscalisten van jongere collega’s hoe ze AI kunnen toepassen - en andersom leren seniors aan de jongere generatie hoe zij bepaalde uitdagingen aanpakken. Het is daarnaast de kunst om ook goed te navigeren in het politieke debat, waar oneliners de boventoon voeren terwijl fiscaliteit een complexere uitleg vereist. Een bedrijfsfiscalist zegt hierover: “Ik zie het als taak van de fiscale sector om uit te leggen wat fiscaliteit inhoudt. Het vergt wel wat om de bredere maatschappij te voorzien van een verhaal dat recht doet aan de werkelijkheid en complexiteit. Het fiscale werkveld is in die zin steeds meer een intermenselijke uitdaging aan het worden. Dat is een bijzondere ontwikkeling en daar helpen dit soort bijeenkomsten bij.”

4. Transformatie van adviseur naar generalistisch strateeg

Met de bredere aandacht voor ESG en de opkomst van de Corporate Sustainability Reporting Directive, verandert de positie van de fiscalist. Waar de bedrijfsfiscalist vroeger vooral de interne adviseur was, wordt de fiscalist nu steeds meer strateeg binnen de eigen organisatie. De bedrijfsfiscalist mag/moet steeds vaker zijn mening geven over transparantie en compliance - gevraagd en juist ook ongevraagd. De bedrijfsfiscalist draagt daardoor ook bij aan invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Door onderlinge sparringsessies kunnen bedrijfsfiscalisten deze rol binnen de eigen organisatie verstevigen.

Om af te sluiten met een trouwe bezoeker van deze bijeenkomsten: “Ik was vorig jaar ook bij deze inspiratiesessie. Ik weet nog exact wie de gastspreker was. En zijn inspiratie heb ik meermaals toegepast in mijn werk. Dat kan ik lang niet zeggen van ieder event dat ik bijwoon. Ik weet ook al dat ik veel van de inzichten van vandaag, in het komende jaar ga toepassen. En precies dat maakt deze bijeenkomst zo waardevol.”

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.