Nederlandse douane verleent uitstel aan niet in Unie gevestigde exporteurs

19 november 2019
Douane

Wie kan als exporteur optreden? Deze vraag leidt al geruime tijd tot behoorlijk wat commotie in de Unie.

Op 30 juli 2018 introduceerde de Europese Commissie een nieuwe definitie van het begrip ‘exporteur’. Voor bedrijven is dat een in het douanegebied gevestigde persoon die de macht heeft om te beslissen dat de goederen het douanegebied verlaten.

Wanneer dit niet van toepassing is, omdat die persoon bijvoorbeeld niet in de Unie is gevestigd, betreft het iedere in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die partij is bij de overeenkomst op grond waarvan goederen dat douanegebied zullen verlaten.

De Nederlandse douane kondigde op 1 oktober 2019 aan dat het vanaf 1 december 2019 niet meer mogelijk is om als niet in de Unie gevestigde persoon in vak 2 van de uitvoeraangifte te worden vermeld. Dit zou betekenen dat deze buiten de Unie gevestigde bedrijven vanaf 1 december 2019 een in de Unie gevestigde persoon zouden moeten machtigen/aanwijzen om als exporteur op te treden.

Dit bleek voor veel bedrijven een te kort tijdsbestek. Daarom heeft de Nederlandse douane deze wijziging nu uitgesteld tot 1 april 2020. Tot dat moment kan een niet in de Unie gevestigde persoon zich indirect laten vertegenwoordigen bij de aangifte ten uitvoer. De niet in de Unie gevestigde persoon wordt dan in vak 2 van de aangifte ten uitvoer vermeld.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.