Nederlandse douane gaat meer controleren op douanewaarde en e-commerce, en op indeling bepaalde goederen uit Verenigde Staten

19 december 2019

container

Op 17 december 2019 heeft de Nederlandse douane aangekondigd de komende tijd meer te gaan controleren op de douanewaarde en de indeling van goederen (de gebruikte goederencode). Daarnaast zal de Douane extra aandacht besteden aan aanvullende rechten geheven bij de invoer van bepaalde producten afkomstig uit de Verenigde Staten.

Textiel en schoeisel

De Douane geeft aan in de komende periode extra te controleren op douanewaarde en de gebruikte goederencodes bij de invoer van textiel en schoeisel. Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden geschonken aan zendingen die afkomstig zijn uit China, Vietnam, Bangladesh, Hongkong, India, Pakistan en Thailand.

E-commerce

Rond de feestdagen worden veel online aankopen gedaan op websites buiten de Europese Unie. Daarom zal de Douane meer aandacht besteden aan de douanewaarde vermeld in de invoeraangifte van deze pakketjes. Dit geldt met name indien een beroep wordt gedaan op de vrijstellingen voor btw en invoerrechten voor zendingen met een geringe waarde. Indien de intrinsieke waarde van de goederen in een zending minder bedraagt dan € 150, zijn er bij invoer geen invoerrechten verschuldigd. Blijft de zending onder € 22, dan hoeft er ook geen btw te worden betaald. Let wel dat de bestaande btw-vrijstelling voor zendingen tot € 22 komt per 1 januari 2021 te vervallen!

Aanvullende invoerrechten producten Verenigde Staten

Naar aanleiding van handelspolitieke maatregelen van de Europese Unie is op bepaalde goederen afkomstig uit de Verenigde Staten momenteel een aanvullend recht bij invoer verschuldigd. De Douane zal in het bijzonder de indeling van de producten in kwestie controleren.

Onze douanespecialisten helpen u en uw onderneming graag bij vragen over de douanewaarde en indeling van goederen.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.