Nederland: gefaseerde opheffing inreisverbod voor niet-EU-inwoners per 1 juli 2020 (COVID-19)

2 juli 2020
Gefaseerde opheffing inreisverbod voor niet-EU-inwoners

De regeringsleiders van de EU hebben onlangs besloten om reizigers van buiten de Europese Unie weer geleidelijk toe te laten tot het Schengengebied en de overige EU-landen. Elke lidstaat past de gemaakte afspraken echter naar eigen inzicht toe. Voor Nederland geldt dat vanaf 1 juli 2020 het inreisverbod niet langer van toepassing is voor inwoners van de volgende veertien landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. Daarbij geldt voor China dat het inreisverbod kan worden opgeheven zodra China EU-burgers ook weer toelaat.

Met inwoners worden niet alleen personen bedoeld met de nationaliteit van deze landen, maar ook degenen met een andere nationaliteit die in deze landen bestendig verblijf hebben. Bestendig verblijf betekent dat iemand ergens langer dan drie maanden mag verblijven.

Om het reizen naar Nederland verder te faciliteren, zal Nederland in deze landen de consulaire diensten (visumverlening) waar mogelijk gaan hervatten.

Naast inwoners van deze veertien landen en alle toegestane noodzakelijke reizen worden ook doorgelaten:

 • houders van een geldig paspoort of een geldige verblijfsvergunning uit de EU of uit een van de Schengenlanden, en hun familieleden;
 • houders van een geldig Nederlands verblijfsdocument;
 • personen die beschikken over een geldig MVV-visum;
 • personen die naar Nederland komen om te studeren (hbo, universiteit), alsmede de gezinsleden;
 • kennismigranten (waaronder ook houders van een Europese blauwe kaart, ICT-richtlijn of onderzoekers) van wie de verblijfsvergunning al is ingewilligd en het voor hen niet mogelijk is het werk op afstand te doen en het werk niet kan worden uitgesteld;
 • gezinsleden van een kennismigrant;
 • gezinsleden van een Nederlandse referent (partner, echtgenoot, kind).

Voor kennismigranten en studenten, alsmede de hierboven genoemde gezinsleden, afkomstig uit landen die niet op de veilige landenlijst zijn geplaatst geldt dat zij rechtstreeks naar Nederland dienen te vliegen een dringend advies om na aankomst veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Datzelfde advies geldt voor Nederlanders of mensen met een geldige verblijfsvergunning die terugkeren uit een van deze landen.

Verder moeten zij voor vertrek naar Nederland over de volgende documenten beschikken:

 • een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring. Als hieruit blijkt dat men een verhoogd risico heeft op COVID-19, dan wordt men op de vlucht geweigerd. De verklaring zelf moet men tot na aankomst op Schiphol bij zich dragen.
 • voor kennismigranten: de brief waarin staat dat men een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving). En een schriftelijke verklaring van de werkgever waarin staat dat men voor uw werk in Nederland moet zijn en waarom. Ook moet erin staan waarom men niet op een later moment naar Nederland kan komen;
 • voor studenten: de brief waarin staat dat men een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving);
 • voor gezinsleden van kennismigranten of studenten: als men niet samen reist, een kopie van de kennisgeving;
 • voor gezinsleden van referent: de brief waarin staat men een verblijfsvergunning krijgt (kennisgeving), en officiële documenten die de familierelatie bewijzen.

Daarnaast geldt het verplicht dragen van een niet-medisch mondkapje vanaf het binnentreden in het vliegtuig totdat alle aankomstprocessen zijn afgerond.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.