Nederland als nieuwe vestigingsplaats: arbeidsvoorwaarde pensioen – deal or no deal?

17 oktober 2019
Deal or no deal

Ondanks dat er op 17 oktober een deal is gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, hadden reeds 100 buitenlandse ondernemingen vanwege de aanhoudende onzekerheid rond Brexit al gekozen voor Nederland als nieuwe vestigingsplaats. Zo’n 325 andere buitenlandse ondernemingen hebben concrete interesse om ook de oversteek te maken. Besluit u zich in Nederland te vestigen, dan komt er veel op u af. Zoals het wel of niet aanbieden van de arbeidsvoorwaarde pensioen aan uw werknemers. Pensioenspecialisten van KPMG Advisory lichten in deze blog toe waar u bij vestiging in Nederland ‘pension wise’ aan moet denken.  

Nederlandse pensioenstelsel scoort internationaal goed

Ondanks dat het Nederlandse pensioenstelsel voor behoorlijke uitdagingen staat, behoort het tot de beste pensioenstelsels ter wereld. In internationale ranglijsten behoort Nederland steevast tot de Top 3. Ons pensioenstelsel wordt geroemd om zijn robuustheid en toekomstbestendigheid. Dit komt onder meer door de combinatie van gefinancierde AOW (huidige werkenden betalen voor mensen die nu een AOW-pensioen ontvangen) en het aanvullend pensioen (huidige werkenden sparen - al dan niet via hun werkgever - voor hun eigen pensioen). Ook het hoge percentage werknemers dat via de werkgever deelneemt aan pensioenregelingen, de omvang van de pensioenopbouw en de verzekering voor overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s dragen hieraan bij. U herkent dit vast uit de Engelse markt, al zijn de hoogten van de pensioenen verschillend.

Wel of geen Nederlandse pensioenregeling aanbieden?

Indien u besluit zich in Nederland te vestigen, is HR een belangrijk aandachtsgebied. U wilt talent aantrekken en behouden. Eén van de vragen waar u mee te maken krijgt is of u een pensioenregeling gaat aanbieden aan uw werknemers. Weet u dat u hierin niet altijd een vrije keuze heeft?

In Nederland geldt weliswaar geen algemene werkgeversplicht om pensioen toe te zeggen, maar in een aantal situaties bent u toch verplicht uw werknemers aan te melden voor een pensioenregeling. Om te weten of dit ook voor uw onderneming van toepassing is, gelden de volgende stappen:

  1. Onderzoek of uw onderneming onder de reikwijdte van één van de 45 verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen valt. Is dit het geval, dan bent u verplicht uw werknemers aan te melden bij het betreffende bedrijfstakpensioenfonds.
  2. Onderzoek of een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op u van toepassing is die specifieke voorschriften ten aanzien van pensioen bevat. Dit kan een verplichting zijn om deel te nemen aan een regeling van een bedrijfstakpensioenfonds, maar bijvoorbeeld ook voorschriften over de (minimum) kenmerken van de pensioenregeling.

Als er geen sprake is van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en/of een cao met pensioenvoorschriften, dan is de keuze aan u om wel of geen pensioenregeling aan te bieden. Deze keuze zou moeten aansluiten bij de ondernemings- en HR-strategie van uw bedrijf.

Mocht u besluiten geen pensioenregeling aan te bieden - hetgeen in Nederland overigens niet echt gebruikelijk is – dan moet u de werknemers hierover schriftelijk of elektronisch informeren. In dat geval raden wij aan het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor uw werknemers te verzekeren. 

Als u besluit wél een Nederlandse pensioenregeling aan te bieden aan uw werknemers, dan dient u hiervoor een aantal stappen te nemen.

Stappenplan voor opzetten van Nederlandse pensioenregeling          

Stap 1: Informeer uw werknemers
Indien u besluit een Nederlandse pensioenregeling aan te bieden aan uw werknemers, dient u uw werknemers hierover te informeren. U moet tevens aangeven op welke termijn u een pensioenregeling wilt aanbieden.

Stap 2: Inventariseer
- Stel de eisen/wensen van de onderneming aan een pensioenregeling vast in samenspraak met
  HR en Finance
- Stel de eisen/wensen van uw (potentiële) werknemers voor een pensioenregeling vast

Stap 3: Ontwerp & analyseer
- Stel aan de hand van de uitgangspunten en criteria een concept blauwdruk op van
  de pensioenregeling
- Breng (kwalitatief en kwantitatief) de impact in kaart van de beoogde pensioenregeling op
  de organisatie en (potentiële) werknemers
- Kom samen met werknemersvertegenwoordigers/ondernemingsraad een finale blauwdruk overeen

Stap 4: Selecteer
- Stel criteria vast voor de selectie van een pensioenuitvoerder 
- Stel een lijst op van potentiële pensioenuitvoerders 
- Stel op basis van de finale blauwdruk een offerteaanvraag op en stuur dit uit naar potentiële
  pensioenuitvoerders
- Analyseer en vergelijk de ontvangen offertes
- Start een onderhandelingsproces met de pensioenuitvoerder die de voorkeur geniet

Stap 5: Communiceer en implementeer
- Stel de juridische pensioendocumenten vast

Meer informatie over pensioenregelingen?

Maakt u met uw bedrijf de overstap naar Nederland en overweegt u een Nederlandse pensioenregeling aan te bieden aan uw werknemers? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met Frank Janse of Elianne Janssen. U kunt ook de folder (Engels) raadplegen.

Informatie over Brexit?

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. Zie de folder. Neem gerust contact op met Robert-Jan de Wit, Brexit-expert van KPMG Meijburg & Co of andere specialisten van het Brexit-team.

Brexit-seminar januari 2020

Veel Nederlandse ondernemers nemen nog steeds een afwachtende houding aan en stellen maatregelen uit totdat duidelijk is of er al dan niet een deal komt. Maar is dat wel een verantwoorde keuze en is het niet beter om over te gaan tot actie?! Om die reden organiseren VNO-NCW, NBCC, KPMG en KPMG Meijburg & Co in januari 2020 een Brexit-seminar bij KPMG in Amstelveen waarbij deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de belangenorganisaties en overheden hun mening met u delen. Geïnteresseerd? U kunt zich alvast hiervoor opgeven via: brexit@kpmg.nl. U ontvangt dan t.z.t. een uitnodiging met de exacte datum en het programma. 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.