Modelovereenkomsten vrije vervanging van de Belastingdienst niet meer te gebruiken vanaf volgend jaar

15 augustus 2023
Modelovereenkomst

De Belastingdienst trekt de huidige goedkeuring van de modelovereenkomst ‘vrije vervanging’ per 1 januari 2024 in. Dat betekent dat brancheorganisaties en opdrachtgevers/-nemers vóór het einde van dit jaar de arbeidsrelatie opnieuw moeten beoordelen en zo nodig moeten aanpassen.

De intrekking is het gevolg van het Deliveroo-arrest. De Hoge Raad heeft toen geoordeeld dat bij vrije vervanging alsnog sprake kan zijn van het werken in dienstbetrekking. De huidige modelovereenkomst vrije vervanging is daardoor onbruikbaar, zodat mogelijk toch loonheffingen zijn verschuldigd door de opdrachtgever. Dit geldt zowel voor de algemene modelovereenkomst als de brancheovereenkomsten en individuele overeenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging.

Brief van de Belastingdienst

Brancheorganisaties en opdrachtgevers/-nemers die eerder de modelovereenkomst vrije vervanging ter goedkeuring aan de Belastingdienst hebben voorgelegd, krijgen uiterlijk 1 oktober 2023 een brief van de Belastingdienst. In andere gevallen stuurt de Belastingdienst geen bericht over de wijziging per 1 januari 2024.

De huidige zzp-wetgeving wordt momenteel niet gehandhaafd tot uiterlijk 1 januari 2025 (het zogenoemde handhavingsmoratorium), in afwachting van nieuwe wetgeving. De Belastingdienst zal tot het einde van dit moratorium geen naheffingsaanslagen of correctieverplichtingen opleggen, behalve als sprake is van kwaadwillendheid of als aanwijzingen van de Belastingdienst niet (tijdig) worden opgevolgd.

Bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken

In de tussentijd legt de Belastingdienst wel bedrijfsbezoeken af en doen zij boekenonderzoeken. Daarom is het nog steeds van belang om te bepalen of de arbeidsrelaties met een zzp’er als een dienstbetrekking kan kwalificeren en niet 1 oktober af te wachten. Uiteraard helpen wij graag met de controle of de arbeidsrelatie als een (fictieve) dienstbetrekking is aan te merken en/of het opzetten en verbeteren van het interne proces bij de inhuur van zzp’ers om zo naheffingsaanslagen te voorkomen.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.