Ministerie verandert standpunt over ontslagvergoedingen aan grensarbeiders

14 februari 2022
Ministerie verandert standpunt over ontslagvergoedingen aan grensarbeiders

Het ministerie van Financiën heeft nieuw beleid uitgevaardigd over de toewijzing van het heffingsrecht over ontslagvergoedingen van grensarbeiders. Op grond van de nieuwe uitleg moet een ontslagvergoeding voortaan worden toegerekend overeenkomstig de periode van dienstverband waarop de ontslagvergoeding is gebaseerd. Het nieuwe besluit is van toepassing op ontslagvergoedingen die na 4 februari 2022 worden betaald.

Belang

De toewijzing van ontslagvergoedingen voor grensarbeiders is complex. In veel gevallen leidde de uitleg van de Belastingdienst tot dubbele belastingheffing vanwege de wijze waarop de ontslagvergoeding was toegerekend.

Op grond van de nieuwe uitleg moet een ontslagvergoeding voortaan worden toegerekend overeenkomstig de periode van dienstverband waarop de ontslagvergoeding is gebaseerd. Dit zal in de meeste gevallen de gehele periode van dienstverband zijn. In dat geval moet een toerekening op basis van tijdsbesteding plaatsvinden, namelijk de Nederlandse periode dienstverband/totale diensttijd. Dit maakt de toerekening complexer.

Fiscalisten in de internationale praktijk die verantwoordelijk zijn voor de belastingzaken van internationaal mobiele werknemers moeten vaststellen waar een internationaal mobiele werknemer gedurende zijn gehele dienstverband heeft gewerkt.

Achtergrond

In 2015 heeft het ministerie van Financiën beleid uitgevaardigd op basis van het nieuwe commentaar op het OESO-modelverdrag (gepubliceerd op 15 juli 2014). In het geval van een ontslagvergoeding aan een grensarbeider zou het heffingsrecht in beginsel worden toegewezen op basis van de plaats waar de dienstbetrekking werd uitgeoefend gedurende de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de datum van beëindiging van het arbeidscontract.

Deze aanpak kwam niet overeen met de manier waarop andere landen het nieuwe commentaar interpreteerden en leidde in sommige gevallen tot dubbele belastingheffing, omdat de ontslagvergoeding op een andere manier werd toegerekend.

Nieuw standpunt ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën heeft zijn standpunt gewijzigd. Voortaan zal de toewijzing van het heffingsrecht over een ​​ontslagvergoeding in het algemeen gebaseerd zijn op de plaats waar de dienstbetrekking die ten grondslag ligt aan de ontslagvergoeding werd uitgeoefend. In de meeste gevallen zal dit de gehele periode van dienstbetrekking zijn (in plaats van de laatste twaalf maanden van de dienstbetrekking).

Het nieuwe beleid is van toepassing op ontslagvergoedingen die worden betaald na 4 februari 2022 (publicatiedatum). Belastingplichtigen kunnen de Belastingdienst verzoeken het nieuwe beleid toe te passen op alle aanslagen die op 5 februari 2022 nog niet onherroepelijk vaststonden. Daarbij moet wel kunnen worden aangetoond dat dit niet leidt tot een (gedeeltelijke) niet-heffing over de ontslagvergoeding.

Opmerking KPMG Meijburg & Co

De nieuwe toerekeningsmethode kan een heel ander resultaat opleveren. Het deel van de ontslagvergoeding dat onder het oude en het nieuwe beleid onder de Nederlandse inkomstenbelasting valt (met een bijbehorende inhoudingsplicht voor de Nederlandse onderneming) verandert aanzienlijk.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.