Meijburg Prinsjesdag 2021 maatregelen en webcast Dutch Corporate Clients

7 september 2021
binnenhof

Dinsdag 21 september is de derde dinsdag van september en vindt traditiegetrouw Prinsjesdag plaats. De Koning spreekt op deze dag de troonrede uit en het Kabinet presenteert daarnaast de Miljoenennota en daarmee het Belastingplan 2022.

Meijburg zet zoals elk jaar alle verwachtingen voor u (hieronder) op een rij. Tevens organiseren wij dit jaar een Prinsjesdag webcast waarin we de belangrijkste maatregelen voor onze Dutch Corporate Clients behandelen.  

Welke maatregelen en wetsvoorstellen kunnen we verwachten?

Omdat er dit jaar sprake is van een demissionair kabinet dat zich qua beleid moet beperken tot spoedeisende zaken en zaken die niet controversieel zijn, verwachten wij dit jaar geen verrassende maatregelen. Daarnaast heeft demissionair Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief eind juni al een tipje van de sluier gegeven over de voorgenomen wetsvoorstellen en maatregelen van het Belastingplan 2022.

De door demissionair Staatssecretaris van Financiën gestuurde brief aan de Tweede Kamer[1] bevat in ieder geval zes wetsvoorstellen:

 1. Wetsvoorstel Belastingplan 2022
 2. Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022
 3. Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen
 4. Wetsvoorstel Verlaging verhuurderheffing
 5. Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen
 6. Wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane

Naast bovengenoemde wetsvoorstellen die ten tijde van Prinsjesdag worden ingediend, zullen er naar verwachting op andere momenten nog de volgende wetsvoorstellen worden ingediend:

 1. Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (zomer 2021)
 2. Wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 (september 2021)
 3. Wetsvoorstel kwalificatie buitenlandse rechtsvormen (winter 2021/2022)

Belangrijkste te verwachten maatregelen Prinsjesdag 2021 voor Dutch Corporate Clients

Voor onze Dutch Corporate Clients zetten wij graag de belangrijkste (te verwachten) maatregelen, voorkomend uit bovenstaande wetsvoorstellen, uitéén:

 • Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling i.v.m. de steunpakketten vanwege COVID-19;
 • Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten;
 • Fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken t.b.v. het stimuleren van innovatie;
 • Temporele beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting (Sofina-arrest);
 • Vereenvoudigen aanvraagsystematiek WBSO en verduidelijken wetgeving op te voeren kosten en uitgaven S&O bij mededeling;
 • Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen;
 • Tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel;
 • Kwalificatie buitenlandse rechtsvormen (echter zal dit wetsvoorstel pas in de winter van 2021/2022 ingediend worden).

Omdat de verwachte maatregelen een beperkte omvang zullen hebben in vergelijking met voorgaande jaren zullen wij ook aandacht besteden aan de internationale ontwikkelingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld BEPS 2.0.

Prinsjesdag webcast Dutch Corporate Clients

Op woensdag 22 september van 8:00 tot 9:30 uur organiseren wij tevens de Prinsjesdag 2021 webcast, waarin onze specialisten (op interactieve wijze) met u in 1,5 uur door de voor Dutch Corporate Clients meest relevante nieuwe maatregelen zullen lopen. Mocht dit voor u relevant zijn, meld u zich dan hier aan.

Indien er meer maatregelen bekend worden gemaakt zullen we dit uiteraard bijwerken in bovenstaand overzicht.

[1] Tabel maatregelen pakket Belastingplan 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.