Laatste btw-aangifte over 2019: correcties op grond van Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting en privégebruik auto

15 januari 2020

trappen gebouw

In de laatste btw-aangifte over 2019 moet u correcties op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (‘BUA’) en het privégebruik auto verwerken. Ons memorandum geeft een up-to-date beschrijving over de werking van de correctie op de btw-aftrek bij personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken en giften. In het memorandum hebben wij de laatste ontwikkelingen op dit vlak verwerkt. Tevens beschrijven wij de werking van de btw-correctie privégebruik auto.

Het BUA sluit de aftrek van btw (ook wel voorbelasting genaamd) op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen uit als deze gratis of beneden kostprijs door de ondernemer ter beschikking worden gesteld. Dat de ondernemer vaak een zakelijke reden heeft voor giften en personeelsvoorzieningen (bijvoorbeeld relatiebeheer, personeelsbinding en dergelijke) doet hier niet aan af. De achterliggende gedachte hierbij is dat deze bedrijfskosten weliswaar zakelijk, maar consumptief van aard zijn – waarbij de btw een belasting is die juist de consumptie wil belasten. Per begunstigde geldt wel een drempelbedrag van € 227. Zijn de totale aanschaffings- of voortbrengingskosten (de kostprijs) van de verstrekkingen minder dan € 227 (exclusief btw) per jaar per begunstigde, dan hoeft geen BUA-correctie te worden gemaakt. Dit betreft een zogenoemde fatale drempel: bij overschrijding daarvan is ook de voorbelasting op de verstrekkingen binnen het drempelbedrag niet aftrekbaar.

Klik hieronder om het memorandum te openen

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.