Kunst in de vennootschap

10 augustus 2020
Investeren in kunst

U heeft vast wel eens van het fenomeen ‘kunst’ in samenhang met diverse fiscale faciliteiten voor de erf-, schenk- en inkomstenbelasting gehoord. Denk bijvoorbeeld aan het (belastingvrij) schenken van kunstvoorwerpen aan een museum, de ‘kunstvrijstelling’ in box 3 en de zogenoemde ‘kwijtscheldingsregeling’ in de erfbelasting. Maar heeft u er wel eens aan gedacht om kunst aan te wenden als bedrijfsinvestering van uw vennootschap (BV)? Het inspireert, rendeert en kan in een aantal gevallen ook fiscaal gunstig uitpakken.

De BV zal de aankoop van kunst meestal verantwoorden als kosten van de inrichting van het kantoor. De koper hoopt uiteraard dat de kunst niet snel in waarde zal verminderen, hetgeen met name bij kunst in het topsegment wellicht ook nog wel een realistisch uitgangspunt kan zijn. Met het oog op een dergelijke situatie zal de Belastingdienst niet snel geneigd zijn om fiscale afschrijving op kunst toe te staan. In sommige gevallen ligt dit echter genuanceerder en kan – onder bepaalde voorwaarden – wél degelijk worden afgeschreven op kunst.

Kunst schenken vanuit uw vennootschap: zakelijk óf privé?

Misschien heeft u óók de wens om de kunstobjecten vanuit uw vennootschap toegankelijk te maken voor het publiek. In dat geval kan de door de vennootschap geïnvesteerde kunst vanuit uw vennootschap worden geschonken aan een museum.

Voorwaarde om de waarde van het kunstobject volledig af te trekken van de winst van de vennootschap is wel dat de schenking aan het museum een zakelijke karakter moet hebben (sponsoring, reclame- of representatiekosten). Een andere mogelijkheid is dat de schenking is ingegeven door bepaalde beweegredenen van de DGA. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarbij u (als dga) uw kunstobject uit vrijgevigheid schenkt aan een voor u geliefd museum. In dat geval is de waarde van de kunst – mits geschonken aan een algemeen nut beogende instelling (“anbi”) – aftrekbaar als gift bij uw vennootschap. De aftrekbaarheid van de gift is beperkt tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Wanneer de waarde van de geschonken kunst meer dan € 100.000 bedraagt, is de DGA over het hogere bedrag inkomstenbelasting verschuldigd in box 2. Deze uitdeling kan wél als persoonsgebonden aftrek worden verantwoord in de aangifte inkomstenbelasting van de DGA.

Behoren de kunstobjecten tot uw erfenis?

De kunstobjecten die u niet heeft geschonken en die zich op het moment van uw overlijden dus in uw vennootschap bevinden, zullen bij overlijden niet tot uw nalatenschap behoren. Het zijn uw aandelen in de vennootschap die vererven, maar niet de kunstobjecten zelf. Wél kan het zo zijn dat u de kunstobjecten van uw vennootschap middels een legaat (in een testament omschreven gift) aan het voor u geliefde museum heeft nagelaten, terwijl deze kunstobjecten eigenlijk tot het vermogen van de vennootschap behoren. De waarde van het kunstobject zal, indien en voor zover het legaat wordt uitgevoerd, als uitdeling door de vennootschap aan de erflater (nalatenschap) moeten worden aangemerkt.

Estate Planning en kunst: wat Meijburg voor u kan betekenen

Op het eerste gezicht lijkt de belastingdienst misschien geen échte liefhebber van kunst. Toch zijn er mogelijkheden om kunst vanuit fiscaal optiek ‘gunstig’ in de door de vennootschap gedreven onderneming aan te wenden. De precieze fiscale behandeling van kunst in uw vennootschap zal per geval bekeken moeten worden. Wij helpen u graag om een passende oplossing te vinden.

KPMG Meijburg & Co heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van estate planning, waaronder de advisering over de fiscale aspecten van kunst. Heeft u vragen over kunst in uw vennootschap of over uw de vormgeving van uw estate planning, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of één van onze estate planning specialisten.

Danique Nijhuis, Tax Consultant KPMG Meijburg & Co

 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.