Kamerbrief verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3

4 november 2022
Kamerbrief verzoeken om ambtshalve vermindering niet-bezwaarmakers box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad in het kader van een massaalbezwaarprocedure geoordeeld dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 op stelselniveau strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Op Prinsjesdag 2022 heeft staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) aangegeven dat belastingplichtigen die geen (massaal) bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslag inkomstenbelasting en van wie de aanslag onherroepelijk vaststond ten tijde van het arrest van de Hoge Raad niet in aanmerking komen voor rechtsherstel.

Recentelijk is gebleken dat niet-bezwaarmakers in groten getale verzoeken tot vermindering van hun aanslagen inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst. Het indienen van de verzoeken levert veel werk op voor belastingplichtigen, belastingadviseurs en de Belastingdienst. De staatssecretaris heeft op 4 november 2022 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij toezegt een procedure ‘massaal bezwaar plus’ in te gaan richten.

Met de procedure ‘massaal bezwaar plus’ moet het mogelijk worden om bij verzoeken om vermindering van belastingaanslagen slechts een aantal zaken uit te procederen, waarbij de uitkomst zal gaan gelden voor alle betrokken belastingplichtigen.

Om te voorkomen dat alle niet-bezwaarmakers een verzoek moeten indienen om mee te doen in een ‘massaal bezwaar plus’-procedure over de vraag of niet-bezwaarmakers ook recht hebben op rechtsherstel, zegt de staatssecretaris toe dat zij voor de jaren 2017 tot en met 2020 ook zonder verzoek aanspraak kunnen maken op een uitspraak van de Hoge Raad in deze procedure.

Commentaar KPMG Meijburg & Co

Met de door de staatssecretaris voorgestelde werkwijze wordt het voor niet‑bezwaarmakers mogelijk om voor de jaren 2017 tot en met 2020 ‘mee te liften’ op de procedures die gevoerd zullen gaan worden over box 3 rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers. Dit is een welkome vereenvoudiging voor de praktijk.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.