Interview: Voorkomen is beter dan genezen

6 december 2022

Soms komen belastingplichtigen terecht in disputen of geschillen met belastingautoriteiten. De marktgroep Tax Controversy van KPMG Meijburg & Co helpt ondernemingen geschillen voor te zijn, of op te lossen. Door tijdig een adviseur bij een belastingcontrole te betrekken, krijg je als onderneming onder meer inzicht in welke vragen van de belastingautoriteit je wel of niet hoeft te beantwoorden, en wat daarbij je rechten en plichten zijn.

Lees hier het interview met Aldo Mariani en Tom Noë.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.