Interview: Transfer Price Documentatie Quick Scan

4 oktober 2022

Soms komen belastingplichtige bedrijven terecht in disputen of geschillen met belastingautoriteiten. Binnen KPMG Meijburg & Co probeert de marktgroep Tax Controversy dit te voorkomen. Op welke manier kan dit onder meer voorkomen worden? Door het hanteren van de juiste verrekenprijzen, oftewel, door goede Transfer Pricing. De toegepaste Transfer Pricing moet worden vastgelegd in documentatie en sinds 2016
zijn hierop wereldwijde documentatieregels van toepassing.

Zestig tot zeventig procent van alle handel wereldwijd is tussen verbonden partijen. Dit is handel tussen ondernemers of tussen onderdelen van bedrijven, ook wel intercompany transacties genoemd. Deze transacties zijn onderworpen aan de vastgestelde verrekenprijsregels, die bepalen welk deel van de winst in welk land betaald moet worden.  De onderbouwing van die verdeling moet je jaarlijks vastleggen in Transfer Pricing-documentatie. 

In dit eerste interview van deze zesdelige reeks leggen Niels Boef en Janneke Versantvoort het belang van Transfer Pricing Documentatie uit.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.