Internationale belastingmaatregel voor digitale economie raakt alle multinationals

14 maart 2019
Hoge gebouwen

Onlangs vond de roundtable ‘Taxing the digital economy’ plaats bij KPMG Meijburg & Co in Amstelveen, een geslaagde en interactieve sessie met interessante uitkomsten. De belangrijkste conclusie is dat, naast online technologiebedrijven, ook de traditionele multinationals geraakt kunnen worden door de potentiële belastingmaatregelen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De ontwikkelingen rond belastingheffing van de digitale economie volgen elkaar in snel tempo op. De EU-lidstaten hebben vooralsnog geen overeenstemming bereikt over een EU brede belastingmaatregel en het is zeer de vraag of deze overeenstemming er nog gaat komen, voordat de OESO mogelijk met een internationale oplossing komt. De OESO bespreekt op dit moment in Parijs vier voorstellen om op internationaal niveau tot een oplossing te komen. Een aantal landen (o.a. Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk) lijkt niet langer te willen wachten en is al in vergevorderde stadia met het invoeren van unilaterale belastingmaatregelen (zogenaamde digitale dienstenbelasting), die vooralsnog enkel de grote online technologiebedrijven lijken te raken.

Digitale dienstenbelasting

Robert van der Jagt, partner en voorzitter KPMG EU Tax Centre: “Wat de uitkomsten van de overleggen binnen de EU en OESO precies gaan worden is nog onduidelijk en onzeker. Wij houden er rekening mee dat de komende tijd meer landen unilateraal een digitale dienstenbelasting gaan invoeren, die van toepassing is tot het moment dat er daadwerkelijk een internationale oplossing wordt ingevoerd. Bedrijven die door de unilaterale digitale dienstenbelastingen worden geraakt, moeten daarom rekening houden met dubbele belasting en doen er goed aan zich te bezinnen over hun mogelijkheden.”
 

Plannen OECD

De plannen van de OESO voor belastingheffing van de digitale economie worden nog nader uitgewerkt. De details zijn nog onbekend. Jaap Reyneveld, partner KPMG Meijburg & Co licht toe: “Hoe het definitieve belastingsysteem er uit gaat zien, als dat er überhaupt komt, is vooralsnog onzeker. Maar als deze OESO-voorstellen voor de digitale economie doorgaan, raken ze niet alleen de online technologiebedrijven, maar mogelijk ook de traditionele multinationals. De OESO-voorstellen betekenen een enorme ommezwaai in het internationale belastingstelsel ten opzichte van de huidige status quo. Een deel van de winsten wordt dan niet langer toegewezen aan het land waar de economische activiteiten van het bedrijf plaatsvinden, maar aan het land waar de consument/klant zich bevindt.” Willem Jan Paardekooper, eveneens partner van KPMG Meijburg & Co vult aan: “Deze vorm van belastingheffing raakt ook de traditionele ondernemingen. Multinationals waarbij een deel van de waarde wordt toegerekend aan de zogenaamde ‘marketing intangibles’, zullen een deel van de winst moeten toekennen aan het land waar hun klanten zitten. Dit treft dus niet alleen de grote digitale technologiebedrijven, maar ook bijvoorbeeld de farmaceutische industrie en mediabedrijven.”

Tot slot

Wat er ook gaat komen, voor online techbedrijven en traditionele multinationals is het belangrijk dat ze niet worden geconfronteerd met dubbele belasting en dat nieuwe belastingmaatregelen uitvoerbaar zijn. Vinod Kalloe, head of international tax policy bij KPMG Meijburg & Co: “Wij raden de grotere technologiebedrijven aan om de komende tijd vooral de ontwikkelingen rondom de unilaterale digitale dienstenbelasting goed in de gaten te houden. Een belangrijke vraag daarbij is of deze belastingen mogelijk strijdig zijn met het Europees recht. Daarnaast doen traditionele multinationals er goed aan om vooral de initiatieven vanuit de OESO te volgen, aangezien deze bij het uitblijven van consensus zeer waarschijnlijk leiden tot unilaterale acties in de vorm van een minimale belastingheffing.”

De roundtable was zeer geslaagd en begin juli volgt er een follow-up sessie. Dan is er ook een terugkoppeling van de update van OESO, die zij geeft tijdens de G20-top op 28 en 29 juni in Osaka, Japan. 

Informatie?

Wilt u meer weten over bovenstaande ontwikkelingen op het vlak van de digitale economie en wat deze voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.