Hoge Raad: maaltijdbezorgers Deliveroo waren werknemers

27 maart 2023
ps

De maaltijdbezorgers van Deliveroo waren werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld, in lijn met de eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam en de conclusie van AG De Bock van afgelopen zomer. Ook zij kwamen tot de conclusie dat de maaltijdbezorgers werknemers zijn van Deliveroo, ondanks dat er overeenkomsten van opdracht waren afgesloten.

Of sprake is van een arbeidsovereenkomst hangt volgens de Hoge Raad af van alle omstandigheden van het geval. Specifiek in de Deliveroo-zaak hadden de maaltijdbezorgers vrijheid wanneer zij wilden werken en om zich te laten vervangen. Maar het belang van de daadwerkelijke vervanging van een maaltijdbezorger was klein, oordeelde het Gerechtshof eerder. De Hoge Raad heeft dat oordeel in stand gelaten.

De Hoge Raad laat het verder aan de wetgever om te bepalen of de inbedding van het werk in de organisatie van belang is om te kunnen spreken van een dienstverband. Ook een rechtsvermoeden van een dienstbetrekking die afhankelijk is van de vergoeding laat de Hoge Raad aan de wetgever.

Wat betekent dit voor de zzp-wetgeving?

De zzp-wetgeving is nog steeds in beweging. Eerder maakten Minister van SZW Karien van Gennip en Staatssecretaris Marnix van Rij bekend dat het kabinet plannen heeft om onder meer de handhaving weer aan te scherpen en voor meer verduidelijking te zorgen over het begrip ‘werken in dienst van’ (gezag). Dit arrest zal daar ongetwijfeld een rol in gaan spelen.

Zo werd in de voortgangsbrief over de zzp-wetgeving al aangegeven dat de zogenoemde ‘organisatorische inbedding’ van groot belang is. Dit kan grote gevolgen hebben voor de zzp’ers en de inleners.

1 januari 2025

Ondanks dat de huidige zzp-wetgeving momenteel niet wordt gehandhaafd tot uiterlijk 1 januari 2025, is het van belang dat de arbeidsrelatie wordt getoetst. Uiteraard helpen wij graag met de controle of de arbeidsrelatie als een (fictieve) dienstbetrekking kwalificeert en/of het opzetten en verbeteren van het interne proces bij de inhuur van zzp’ers om zo naheffingsaanslagen te voorkomen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.