Het begrip ‘soortgelijke goederen’ en het effect van kortingen bij de toepassing van de deductieve methode voor de douanewaarde

24 juni 2019
Douane

Op 20 juni 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) arrest gewezen in de zaak Oribalt Rīga (C-1/18) over de factoren die relevant zijn voor de berekening van de douanewaarde overeenkomstig de deductieve methode van artikel 30, lid 2, onderdeel b van het communautair douanewetboek (CDW). De toepassing van de deductieve methode is niet  eenvoudig. Het HvJ heeft echter het begrip ‘soortgelijke goederen’ en het effect van kortingen op de prijs verduidelijkt bij de toepassing van de deductieve methode voor de vaststelling van de douanewaarde.

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.