Heeft u al nagedacht over een familiestatuut?

7 juni 2019
Familie aan tafel

Bij familiebedrijven zijn het bedrijf en de familie vaak in grote mate verweven. Door voortdurend wisselende omstandigheden binnen zowel de onderneming als de familie is het belangrijk om diverse zaken goed te regelen. Veel afspraken kunnen worden opgenomen in juridische documenten, zoals statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, maar voor een goede balans tussen het belang van de onderneming en het belang van de familie is meer nodig dan contracten en notariële stukken. Hierbij kan een familiestatuut uitkomst bieden. Dit is een overkoepelend document waarin de toekomstvisie en de interne spelregels worden vastgelegd. Jeroen Bruggeman, Senior Manager bij KPMG Meijburg & Co, beschrijft een voorbeeld uit zijn praktijk.

Via een bevriende relatie kwam ons team in contact met de directeur van een prachtig familiebedrijf. Samen met zijn broers en zussen vormt hij de derde generatie eigenaars van het bedrijf. Het gaat goed met het bedrijf en de verhoudingen binnen de familie zijn prima. Toch zijn sommige belangrijke thema’s, mede door de snelle groei van de onderneming, tot nu toe onderbelicht gebleven. Met het oog op de toekomst en continuïteit van het bedrijf is het nu een belangrijk moment om op een gestructureerde wijze ideeën, opvattingen en verwachtingen met elkaar te delen en (nieuwe) afspraken te maken. 

We beginnen het traject met een kennismaking met de familieleden en hun partners. We vertellen hen over onze aanpak en we leren elkaar beter kennen tijdens het diner. Enkele weken later gaan we met hen individueel om tafel. Van tevoren hebben we hen een uitgebreide leidraad toegezonden, waarin we een groot aantal vragen op thema hebben geordend. Tijdens de gesprekken geven de familieleden hun visie op deze vraagstukken: Hoe blijft de familie die niet in het bedrijf werkzaam is betrokken? Mogen ‘derden’ mede-eigenaar worden van het bedrijf? Wat is de rol van de schoonfamilie? Hoe gaan we om met familieleden die niet goed functioneren in het bedrijf? Op welk gebied kunnen conflicten ontstaan en hoe moeten deze worden opgelost? En onder welke voorwaarden zou iemand uit het bedrijf mogen stappen?

Na de individuele gesprekken volgt tijdens een plenaire sessie een terugkoppeling. Daarbij besteden we vooral aandacht aan de onderwerpen waarvoor de familieleden op basis van de gesprekken niet op één lijn blijken te zitten. Het is bijzonder om te zien hoe zij door het gesprek aan te gaan begrip krijgen voor elkaars opvattingen en zo haast vanzelf tot gezamenlijke standpunten komen.

Na afloop van deze sessie schrijven we een eerste concept voor het statuut. De familieleden voorzien het concept enkele malen van commentaar, waarna we tijdens een laatste bijeenkomst de puntjes op de i zetten. Tot slot tekenen de familieleden het definitieve familiestatuut tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Daarbij geven ze aan dat het doel bereikt is. Het familiestatuut is een uitstekend middel gebleken om met elkaar in gesprek te gaan, de belangen en wensen naar boven te krijgen en duidelijke afspraken te maken voor de toekomst. Het voortbestaan van het familiebedrijf op lange termijn is daarmee verder gewaarborgd.

Heeft u vragen over familiestatuten of wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met KPMG Meijburg & Co.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.