Goed nieuws voor ondernemend Nederland: de CV in ere!

30 juli 2018
Ramen

Het is opgelucht ademhalen voor familiebedrijven en samenwerkende ondernemers: Staatssecretaris Menno Snel van Financiën houdt de CV (Commanditaire Vennootschap) in ere. Ondernemers die CV’s om fiscale redenen gebruiken, hoeven niet bang te zijn dat de CV’s worden ‘afgeschaft’.

De eerdere ophef die ontstond naar aanleiding van een publicatie in het Weekblad Fiscaal Recht (WFR) en het Financieel Dagblad, over het gebruik van open commanditaire vennootschappen blijkt dan ook een storm in een glas water.

 

Staatssecretaris blust vuur CV-structuur

De ophef ging over het gebruik van CV’s in zogenoemde ‘anonimiseringsstructuren’. Een voorbeeld daarvan is de situatie waarbij een DGA zijn of haar aandelen in een BV inbrengt in een open CV. De DGA wordt dan een stille vennoot van de CV, terwijl bijvoorbeeld een stichting de beherend vennoot van de CV wordt.

 De angst van de Tweede Kamer was dat belasting werd ontweken en dat er in strijd met de wet werd gehandeld. Fiscaal gezien is namelijk de vraag of de inbreng in de CV fiscaal geruisloos kan gebeuren, met een beroep op de aandelenruil-faciliteit. De Tweede Kamer heeft daarom naar aanleiding van het WFR-artikel een lange lijst met vragen gesteld over de fiscale en civielrechtelijke aspecten van het gebruik maken van CV’s en dergelijke structuren.

 

CV-structuren blijven in stand

Staatssecretaris Snel antwoordde daarop dat er wat hem betreft niets aan de hand is. Ook gaf hij aan dat als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, met succes een beroep op de aandelenruil-faciliteit kan worden gedaan. Bovendien meldde hij dat de aanduiding van de structuur als anonimiseringsstructuur enigszins misleidend is, omdat er niets uit het zicht van de fiscus verdwijnt. Eventuele fiscale claims blijven gewoon behouden en er kunnen waar nodig worden geëffectueerd.Geen aanleiding om de wet aan te passen

 

Geen aanleiding om de wet aan te passen

Ten slotte schetste Snel de verplichtingen waaraan CV-structuren moeten voldoen in het kader van de Handelsregisterwet en het Wetboek van Koophandel. Ze dienen in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen tot stand worden gebracht.

Voor aanpassing van de civielrechtelijke wetgeving met betrekking tot CV’s ziet de staatssecretaris in andere woorden geen enkele aanleiding. Wel wijst hij er op dat met de komst van het UBO-register dit soort structuren minder aantrekkelijk wordt. Much ado about nothing dus.

 

Meer weten over CV’s? Stel ons uw vraag

Heeft u vragen over bovenstaande of over commanditaire vennootschappen in het algemeen, stel uw vraag dan aan notaris Marieke Enneman van Meijburg Legal op +31 (0)88 909 1500 of enneman.marieke@meijburglegal.com

Zij of een van haar collega's helpt u graag bij vragen omtrent commanditaire vennootschappen voor uw persoonlijke situatie.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.