Global Family Business Tax Monitor 2023

28 februari 2023
Global Family Business Tax Monitor

Internationale bedrijfsopvolgingsregelingen vergeleken

De Global Family Business Tax Monitor van KPMG Private Enterprise biedt familiebedrijven en overheden wereldwijd regelmatig nuttige informatie over de implicaties van de overdracht van het familiebedrijf aan de volgende generatie, zowel tijdens leven (schenking) als bij vererving. In de eerste editie in 2014 werden 23 Europese landen besproken. Inmiddels omspant het rapport 57 landen, gebieden en jurisdicties wereldwijd.

Enkele kernbevindingen uit het rapport

In deze nieuwste editie geven adviseurs van KPMG Private Enterprise uit alle betrokken landen, gebieden en jurisdicties een kort actueel overzicht van de lokale belastingregels bij de overdracht van familiebedrijven – zie de samenvattende overzichten aan het eind van het rapport voor nadere details. De adviseurs geven ook een gedetailleerde analyse van de uitkomsten van twee casestudy’s: één waarin de aandelen van een familiebedrijf worden overgedragen bij overlijden van de eigenaar (vererving) en één waarin de overdracht bij leven plaatsvindt (schenking).

De casestudy’s in het rapport laten zien dat de belastingregimes aanzienlijke verschillen vertonen voor wat betreft:

  • de aanwezigheid van specifieke belastingvoordelen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om daarvoor in aanmerking te komen; en
  • de heffing van belastingen op nalatenschappen en schenkingen door familieleden, hetzij rechtstreeks, hetzij via andere belastingen of heffingen, zoals vermogenswinstbelasting en registratiebelastingen.

De lokale belastingregels vormen echter maar één factor die van invloed is op het plannen van de opvolging. Met het oog op een bredere context brengt het rapport van dit jaar de huidige stand van zaken voor ondernemersfamilies in beeld, met inzichten over een aantal van hun voornaamste risico’s en prioriteiten. Hiervoor is geput uit interviews met leiders en adviseurs van KPMG Private Enterprise in de hele wereld.

Op basis van deze gesprekken hebben we geconstateerd dat meer familiebedrijven wereldwijd zich richten op de volgende drie hoofdthema’s:

Verbreden - Meer familiebedrijven globaliseren, familieleden zijn wereldwijd mobieler, activa worden geografisch gespreid en bedrijven schakelen over op groenere modellen.

Opbouwen - Familievermogen in veel landen, gebieden en jurisdicties wordt beter beheerd, waarbij vaker gebruik wordt gemaakt van family offices en een grotere nadruk op governance wordt gelegd.

Teruggeven - Familiebedrijven doen van oudsher aan liefdadigheid, maar door de toenemende aandacht voor transparantie en rapportages over milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke kwesties (ESG) (van het familiebedrijf) zien vele onder hen zich gedwongen meer openheid te geven over hun bijdragen.

Fiscaal advies nodig bij succesvolle bedrijfsopvolging?

Heeft deze publicatie u aan het nadenken gezet? En heeft u hulp nodig bij een succesvolle bedrijfsopvolging en het maken van een opvolgingsplan? De adviseurs van Meijburg adviseren u over de fiscale en juridische aspecten die daarbij horen en helpen met een goede opvolgingsstrategie. Wij gaan op basis van onze jarenlange ervaring graag tijdig met u in gesprek, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.