Global Family Business Survey 2022

27 september 2021
Global Family Business Survey 2022

Zinvolle inzichten en trends identificeren voor familiebedrijven

Wat is de impact geweest van de pandemie op uw familiebedrijf? Welke invloed heeft dit gehad op de verschillende generaties familieleden in uw organisatie? En wat heeft dit betekend voor uw leiderschapsstijl en het strategisch besluitvormingsproces?

Uw mening over de onderwerpen die familiebedrijven bezighouden telt! En daarom nodigen wij u van harte uit om uw mening te delen en deel te nemen aan het Global Family Business Survey 2022. Een onderzoek dat wij uitvoeren i.s.m. KPMG en STEP (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices) Project Global Consortium.

Welke stappen neemt u om uw familiebedrijf te versterken?

Het doel van dit onderzoek is om, middels een combinatie van toegepast onderzoek en gedeelde ervaringen van familiebedrijven-adviseurs en academici, zinvolle inzichten en trends te identificeren waarmee familiebedrijven kunnen leren van elkaars ervaringen.

>>>  De Global Family Business Survey direct invullen

Via groepsdiscussies worden de uitkomsten voorgelegd aan familiebedrijven. Hierin worden de belangrijkste kansen en uitdagingen besproken, om in het rapport te kunnen verwerken tot praktische handvatten en adviezen voor familiebedrijven

Praktische informatie over het Global Family Business Survey

Het invullen van de enquête neemt 15 minuten in beslag en is mogelijk tot 31 oktober 2021. De gegevens en inzichten die voortvloeien uit het onderzoek worden gebruikt om het nieuwe Global Family Business-rapport samen te stellen (verschijnt medio 2022). 

Het oudste leidinggevende familielid mag de enquête invullen, meestal de CEO. Is de CEO geen familielid? Dan graag de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van de familieraad, de hoofdaandeelhouder of een andere leidinggevende.

Hoe worden de verzamelde gegevens gebruikt?

Alle informatie die wij verzamelen wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden versleuteld, zodat geen enkel persoon of bedrijf kan worden geïdentificeerd.

Na afloop kunt u aangeven het Global Family Business-rapport te willen ontvangen. Ook kunt u kenbaar maken dat u deel wilt nemen aan toekomstige initiatieven.

Vragen of opmerkingen?

Wij danken u bij voorbaat voor uw waardevolle deelname aan onze enquête. Heeft u nog vragen over deze enquete? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.