Gevolgen beëindiging overeenkomst met België en Duitsland voor grensarbeiders

8 april 2022
PS

Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis)werken. Deze overeenkomsten worden per 1 juli 2022 niet verder verlengd, waarna er teruggekeerd zal worden naar de situatie waarin de fysieke aanwezigheid van de werknemer bepalend is in welk land er belasting moet worden betaald. De beëindiging van deze overeenkomsten is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant – NL-DL / NL-BE.

Gevolgen voor grensarbeiders

Heeft u werknemers in dienst die inwoner zijn van België of Duitsland? Dan werken zij op dit moment mogelijk (gedeeltelijk) thuis in verband met de getroffen coronamaatregelen. Op dit moment is het mogelijk voor deze werknemers om hun thuiswerkdagen te behandelen als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden gewerkt zou worden. De overeenkomsten waarin dit is geregeld komen per 1 juli 2022 te vervallen daardoor verdwijnt deze mogelijkheid voor uw werknemers. Dit heeft tot gevolg dat de plaats waarop de werknemer zijn arbeid verricht weer bepalend wordt voor de fiscale behandeling van zijn werkdagen.

Contact

Mocht u vragen over dit onderwerp hebben, kan er contact worden opgenomen met uw vaste contactpersoon binnen Meijburg & Co.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.