Gerecht van de Europese Unie onderzoekt de verenigbaarheid met EU-staatssteunregels van door Ierland, Luxemburg en Nederland afgegeven rulings

25 september 2019
Europese vlag

Na meerdere door de Europese Commissie ingestelde onderzoeken naar staatssteun werd het Gerecht van de Europese Unie gevraagd om te onderzoeken of de door Ierland, Luxemburg en Nederland afgeven advance pricing agreements (APA’s) verenigbaar zijn met het EU-recht. In de zaak over Nederland oordeelde het Gerecht op 24 september 2019 dat het besluit van de Commissie nietig moet worden verklaard, maar het bevestigde de bevindingen van de Commissie in de zaak waarbij Luxemburg betrokken was. In de Ierse zaak heeft het Gerecht tijdens een hoorzitting op 17 en 18 september 2019 de Commissie, Ierland en de betrokken belastingbetaler verzocht hun argumenten te verduidelijken.

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.