Fiscaliteit in de jaarrekening van woningcorporaties

6 oktober 2021
GRI 207 woningcorporaties

​​​​​​De belastingdruk van woningcorporaties is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat de sector zich hierover zorgen maakt, komt terug in meerdere jaarverslagen van grote woningcorporaties. In jaarverslagen uit 2020 wordt echter nauwelijks geschreven over hoe corporaties aankijken tegen fiscaliteit, en hoe de fiscale functie in hun organisaties is verweven. Het Global Reporting Initiative 207 (GRI 207) is een standaard die gebruikt zou kunnen worden om hierop meer zicht te bieden in de jaarverslagen van 2021.

Wat is het Global Reporting Initiative?

Het GRI brengt richtlijnen uit die ondernemingen (vooralsnog) vrijwillig op hun jaarverslag kunnen toepassen om inzicht te bieden in hun impact op de economie, het milieu en de samenleving. GRI 207 is vanaf 1 januari 2021 van toepassing en ziet specifiek op de rapportage over belastingen.

Management-approach toelichtingen

  1. Houding ten aanzien van belastingen. De onderneming schetst een algemeen beeld van de houding ten aanzien van fiscaliteit (bijvoorbeeld een fiscale strategie) en hoe die zich tot de strategie van de onderneming verhoudt.
  2. Belasting organisatie en risicobeheersing. In dit onderdeel wordt de fiscale beheersing van de onderneming beschreven, bijvoorbeeld of er een Tax Control Framework aanwezig is en hoe de werking hiervan getoetst en gemonitord wordt.
  3. Fiscale betrokkenheid van stakeholders en management. Ten slotte wordt ingegaan op de manier waarop de onderneming belanghebbenden betrekt en mogelijk invloed geeft op de fiscale positie. Ook kan de relatie met de Belastingdienst worden omschreven.

Wat betekent dit concreet?

Gezien de maatschappelijke functie van woningcorporaties zijn stakeholders mogelijk ook geïnteresseerd in hun fiscale strategie en beheersing. Het past dan ook bij de maatschappelijke rol van woningcorporaties om helder en transparant over hun belastingpositie te communiceren. Corporaties kunnen daarbij bijvoorbeeld ook inzichtelijk maken welke impact de belastingdruk (inclusief de verhuurderheffing) heeft op hun investeringscapaciteit. De nieuwe richtlijn GRI 207 kan daarbij als richtsnoer dienen voor de publieke (of interne) rapportage over belastingen.

Onderzoek KPMG Meijburg & Co  

Uit recent onderzoek van KPMG Meijburg & Co (publicatie volgt binnenkort) naar de fiscale posities in de jaarverslagen 2019-2020 van grote woningcorporaties komt naar voren dat er voornamelijk op het gebied van rapportage over fiscale strategie en fiscale beheersing nog veel te winnen valt. Daarnaast zijn verbeteringen mogelijk voor de verplichte toelichtingen op basis van de financiële verslaggevingsstandaard.

Benieuwd welke dit zijn?

Meld u dan aan voor ons webinar van 2 december 2021, waarin wij ingaan op de resultaten van ons onderzoek en aanbevelingen delen voor uw jaarverslag van 2021.

Mieke Verhappen en Arjan Nieborg

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.