Fiscale procesvoering: een samenspel van specialismen

10 januari 2023

Soms komen belastingplichtigen terecht in disputen of geschillen met belastingautoriteiten. De marktgroep Tax Controversy van KPMG Meijburg & Co helpt ondernemingen om geschillen voor te zijn, of op te lossen. Geschillen die veel voorbijkomen gaan dikwijls over transferpricingdiscussies en rente. In deel 4 van deze interviewreeks gaan we in op de fiscale procedures. Meijburg is expert op het gebied van procederen in het belastingrecht. 

Lees hier het interview met Aldo Mariani en Rian Waaijer.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.