Fiscale maatregelen voor 2023

20 september 2022
Fiscale maatregelen voor 2023

Op Prinsjesdag, 20 september 2022, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2023
  • Wet rechtsherstel box 3
  • Overbruggingswet box 3
  • Wet minimum CO2-prijs industrie
  • Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen
  • Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens
  • Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot tijdelijke intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW'ers

Veel van de voorgestelde maatregelen treden in werking op 1 januari 2023. In dit memorandum hebben wij de hoofdlijnen voor u uiteengezet. Waar mogelijk en relevant hebben wij bij de diverse deelonderwerpen ook andere, aan die onderwerpen gerelateerde fiscale maatregelen en ontwikkelingen opgenomen en daarbij aangegeven dat deze geen onderdeel uitmaken van het pakket Belastingplan 2023. Zie het laatste hoofdstuk voor andere fiscale ontwikkelingen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.