Fiscale maatregelen voor 2022

21 september 2021
Fiscale maatregelen voor 2022

Op Prinsjesdag, 21 september 2021, heeft het demissionaire kabinet (hierna: kabinet) het pakket Belastingplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2022
  • Overige fiscale maatregelen 2022
  • Wet Implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen)
  • Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
  • Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen
  • Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijks wijzigen bedragen heffingsverminderingen

Verder heeft het kabinet op 21 september 2021 het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel bij de Tweede Kamer ingediend. Veel van de voorgestelde maatregelen treden in werking op 1 januari 2022. In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen voor u uiteengezet. Waar mogelijk en relevant hebben wij bij de diverse deelonderwerpen ook andere, aan die onderwerpen gerelateerde fiscale maatregelen en ontwikkelingen opgenomen en daarbij aangegeven dat deze geen onderdeel uitmaken van het pakket Belastingplan 2022. Zie het laatste hoofdstuk voor andere fiscale ontwikkelingen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.