Fiscale maatregelen voor 2021

16 september 2020
Fiscale maatregelen voor 2021

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2021
  • Overige fiscale maatregelen 2021
  • Wet aanpassing box 3
  • Wet differentiatie overdrachtsbelasting
  • Wet CO2-heffing industrie
  • Wet verbetering uitvoerbaarheid van toeslagen
  • ODE-tarieven 2021 en 2022
  • eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen

In het pakket Belastingplan 2021 staan extra maatregelen om economische groei in de coronacrisis te stimuleren en maatregelen voor een beter, eerlijker en groener belastingstelsel. Veel van deze voorgestelde maatregelen treden in werking op 1 januari 2021. Diverse belastingmaatregelen die verband houden met de coronacrisis en waren uitgewerkt in een goedkeurend beleidsbesluit worden nu wettelijk verankerd. In dit memorandum hebben wij de hoofdlijnen voor u uiteengezet. Waar mogelijk en relevant hebben wij bij de diverse deelonderwerpen ook andere, aan die onderwerpen gerelateerde fiscale maatregelen en ontwikkelingen opgenomen en daarbij aangegeven dat deze geen onderdeel uitmaken van het pakket Belastingplan 2021. Zie het laatste hoofdstuk voor andere fiscale ontwikkelingen.

Over bepaalde Vpb-onderwerpen volgt binnenkort uitgebreidere berichtgeving.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.