Fiscale maatregelen voor 2020

18 september 2019
glazen koets

Op Prinsjesdag, 17 september 2019, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2020;
  • Overige fiscale maatregelen 2020;
  • Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord;
  • Wet bronbelasting 2021;
  • Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven;
  • Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.

De voorgestelde maatregelen staan in het teken van lagere lasten op arbeid, de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten en verdere vergroening. Veel van deze voorgestelde maatregelen treden in werking op 1 januari 2020. In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen voor u uiteengezet. Waar mogelijk en relevant hebben wij bij de diverse deelonderwerpen ook andere, aan die onderwerpen gerelateerde, fiscale maatregelen en ontwikkelingen opgenomen en daarbij aangegeven dat deze geen onderdeel uitmaken van het pakket Belastingplan 2020. Zie het laatste hoofdstuk voor andere fiscale ontwikkelingen.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.