Fiscale maatregelen voor 2019

19 september 2018
Koets

Op Prinsjesdag, 18 september 2018, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Belastingplan 2019;
  • Overige fiscale maatregelen 2019;
  • Wet bronbelasting 2020;
  • Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019;
  • Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel;
  • Wet modernisering kleineondernemersregeling;
  • Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen. 

Dit jaar staan de voorgestelde fiscale maatregelen in het teken van lagere lasten op arbeid, aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, verdere vergroening en goede uitvoerbaarheid. Veel van deze voorgestelde maatregelen treden in werking op 1 januari 2019. In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen voor u uiteengezet. Waar mogelijk hebben wij bij de diverse deelonderwerpen ook andere fiscale maatregelen en ontwikkelingen opgenomen en daarbij aangegeven dat deze geen onderdeel uitmaken van het pakket Belastingplan 2019 (zie voor het overige het laatste hoofdstuk). 

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.