Financiën wil einde aan btw-(koepel)vrijstelling samenwerkingsverbanden woningcorporaties

30 maart 2018

Op grond van de zogenoemde btw-koepelvrijstelling mogen woningcorporaties onder voorwaarden bepaalde diensten vrijgesteld van btw inkopen bij door hen opgerichte samenwerkingsverbanden. “Een voorbeeld hiervan is de samenwerking door veelal kleinere coöperaties die backoffice activiteiten gezamenlijk organiseren en uitvoeren”, aldus de staatssecretaris van Financiën in zijn op 29 maart 2018 gepubliceerde reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer. Het ministerie van Financiën wil de koepelvrijstelling voor woningcorporaties per 1 januari 2019 beëindigen. De achterliggende reden daarvan is dat het Europese Hof van Justitie vorig jaar de koepelvrijstelling niet toepasselijk achtte met betrekking tot bancaire en verzekeringsactiviteiten, omdat deze niet specifiek als activiteiten van algemeen belang in de Btw-richtlijn worden genoemd.

Sociale woningverhuur door woningcorporaties dient naar onze mening het algemeen belang. Mede gezien de sociaal-maatschappelijke positie die woningcorporaties in het kader van de volkshuisvesting innemen, vragen wij ons af of Nederland met de thans voorgenomen beëindiging van de koepelvrijstelling voor deze sector niet verder gaat dan nodig is op grond van de genoemde rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Mocht u hierover van gedachten willen wisselen, neemt u dan gerust contact met ons op.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.