Familiebedrijven, fiscaliteit en de coronacrisis 

25 maart 2020
DGA thuiswerken

fiscale maatregelen familiebedrijven coronacrisis

Net als de rest van Nederland werken ook veel directeur grootaandeelhouders (dga’s) van familiebedrijven thuis in deze roerige tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep heeft. Er zal veel door het hoofd gaan van de dga terwijl die thuis aan de eettafel zit: zijn of haar gezondheid (en die van naasten), het bedrijf met daarbij de beschikbare liquiditeiten, het personeel etc. Bij veel familiebedrijven zie ik nu het echte ondernemerschap naar boven komen, door juist in dit soort situaties met creatieve ideeën te komen, kansen te creëren en mogelijkheden te zien. Hieronder licht ik, ook vanachter mijn eettafel, graag de diverse kansen en mogelijkheden toe vanuit een fiscaal perspectief.

Fiscale kansen, mogelijkheden en overheidssteun voor ondernemers

Het kabinet heeft afgelopen dagen diverse maatregelen aangekondigd om bedrijven te ondersteunen in deze financieel- en economisch moeilijke tijden. Hieronder heb ik maatregelen opgenomen die vooral voor uw liquiditeit van belang kunnen zijn:

  1. Uitstel van betaling voor de omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting. Indien u verzoekt om uitstel van betaling omdat u door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen, worden de invorderingsmaatregelen stil gezet. U krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling zodra het verzoek is ontvangen. Indien u voor een langere periode dan drie maanden uitstel van betaling wenst, dient u meer informatie te verstrekken (hierover maakt de Belastingdienst later meer details bekend).
  2. Invorderingsrente gaat van 4% naar 0,01% vanaf 23 maart 2020. Invorderingsrente is verschuldigd indien een aanslag niet op tijd wordt betaald (gerekend vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken).
  3. Belastingrente gaat van 8% (vennootschapsbelasting) en 4% (overige belastingen) naar 0,01% vanaf 1 juni 2020 met uitzondering voor de inkomstenbelasting: daarvoor geldt 1 juli 2020. Belastingrente is verschuldigd als een aanslag niet tijdig kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend.
  4. Verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van belasting blijft achterwege of wordt teruggedraaid.
  5. Verlagen voorlopige aanslag is mogelijk indien verwacht wordt dat de winst lager zal zijn dan de ingeschatte winst op de voorlopige aanslag (die gebaseerd is op de afgelopen twee jaar). Er kan dan een verzoek worden gedaan om de voorlopige aanslag te verminderen. De Belastingdienst zal deze verzoeken inwilligen. Als een ondernemer zijn voorlopige aanslag al (gedeeltelijk) heeft voldaan en het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is, dan zal het verschil aan de ondernemer worden uitbetaald. Let op, als de nieuwe inschatting opzettelijk onjuist of onvolledig is dan kan er alsnog een vergrijpboete worden opgelegd.
  6. Bestuurdersaansprakelijkheid dient te worden voorkomen. Om dit te voorkomen dient u binnen twee weken nadat de belasting betaald had moeten zijn bij de Belastingdienst de melding betalingsonmacht te doen.

Bedrijfsopvolging en overdracht vermogen naar volgende generatie

Het coronavirus heeft ook veel invloed op de aandelenmarkten en de waarde van ondernemingen. Misschien niet het eerste waar u aan denkt in deze tijden, maar als gevolg van deze lagere waardes kan het fiscaal gezien gunstig zijn om juist nu te kijken naar het overdragen van de onderneming of vermogen naar de volgende generatie. Indien familieleden in de financiële problemen zijn gekomen door het coronavirus kan dat natuurlijk ook een reden zijn om nu een schenking te doen.

Overige aandachtspunten

Andere aandachtspunten voor familiebedrijven in coronacrisis zijn het gebruikelijk loon (dat in principe ook betaald moet worden bij verlies), de hypotheek en andere leningen bij de BV en borgstellingen van de dga voor bankleningen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wilt u meer weten over de regels en mogelijkheden rondom het creëren van extra liquiditeiten, uitstel van betaling of overdracht naar de volgende generatie neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u uiteraard graag meer over de mogelijkheden.

Aparte COVID-19 nieuwssectie

Voor actuele aandachtspunten op fiscaal, juridisch en werknemersgebied rondom de corona-crisis hebben wij een aparte nieuwssectie ingericht. Hier plaatsen wij naast informatie inzake familiebedrijven en coronacrisis, informatie gelet op (steun)maatregelen, alsmede praktische tips en adviezen om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen en de impact zoveel mogelijk te beperken.

 

Cynthia den Os - Dral, Tax Manager KPMG Meijburg & Co 

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.