EU en Mercosur sluiten handelsovereenkomst

12 juli 2019

kratten op pallet

Na 20 jaar onderhandelen hebben de Europese Unie en de Mercosurlanden - Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay - op 28 juni 2019 een politiek akkoord bereikt over een ambitieuze, evenwichtige en alomvattende handelsovereenkomst. De EU is de eerste grote partner die een handelsovereenkomst met Mercosur heeft gesloten.

Het is een brede overeenkomst die zowel tarief- als regelgevingsissues bestrijkt, waaronder diensten, overheidsopdrachten, facilitering van handels, technische belemmeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen en intellectuele eigendom.

Een update met betrekking tot de belangrijkste douanevoordelen vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.

© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.