Eindejaarstips 2023 voor Familie & Bedrijf

21 november 2023
Eindejaarstips 2023 voor Familie & Bedrijf

Het fiscale landschap blijft in beweging, ook voor familiebedrijven. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving doorgevoerd. Ook met ingang van 2024 verandert weer het nodige.

In deze uitgave vindt u een aantal tips op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2024 actie zou moeten ondernemen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om een gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden. Verder geven wij een overzicht van de nieuwe wetgeving, die onder andere uit het Belastingplan 2024 voortvloeit.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.