Eindejaarstips 2021 voor Familie & Bedrijf

18 november 2021
Eindejaarstips 2021 voor Familie & Bedrijf

Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis en hopelijk geldt dat voor 2022 niet, of in ieder geval minder. Familiebedrijven hebben in de crisis laten zien dat hun focus op de lange termijn en op hun kernwaardes vruchten afwerpt. Familiebedrijven komen goed uit de crisis. Het fiscale landschap blijft veranderen, zelfs onder een demissionair kabinet. Toch zijn er het afgelopen jaar een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving doorgevoerd. Ook met ingang van 2022 verandert weer het nodige, waarbij grote ingrepen zijn doorgeschoven naar het volgende kabinet.

In deze uitgave vindt u een aantal handvatten om goed voorbereid te zijn op 2022 en de volgende jaren. Het overzicht is zeker niet uitputtend, maar eerder bedoeld als aangrijpingspunt om een gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden. Verder geven wij een overzicht van de nieuwe wetgeving, die onder andere uit het Belastingplan 2022 voortvloeit.

Eindejaarstips 2021 voor Familie & Bedrijf

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.