Eindejaarstips 2021

18 november 2021
Eindejaarstips 2021

De fiscale regelgeving verandert voortdurend, ook onder een demissionair kabinet. Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van een aantal bestaande regels en faciliteiten, en in 2022 maken we kennis met nieuwe en andere (spel)regels.

Het is een hele kunst om daar zonder brokken doorheen te laveren. Mogelijkerwijs moet u nog voor het begin van 2022 actie ondernemen om fiscaal een betere positie te realiseren. Wij hopen dat de Eindejaarstips van KPMG Meijburg & Co u daarbij kunnen helpen.

Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om een gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden. Verder wordt een overzicht gegeven van de nieuwe wetgeving, die onder andere uit het Belastingplan 2022 voortvloeit.

Eindejaarstips 2021

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.