Eindejaarstips 2020 voor Familie & Bedrijf

19 november 2020
Eindejaarstips 2020 voor Familie & Bedrijf

2020 was een bewogen jaar voor iedereen, maar zeker ook voor familiebedrijven. De coronacrisis werpt haar schaduw vooruit naar 2021 en ook het fiscale landschap zal hierdoor veranderen. Daar komt nog bij dat we in 2021 verkiezingen voor de Tweede Kamer krijgen en daarmee een nieuwe regering met een nieuw regeerakkoord. Ook daarin zal de fiscaliteit van groot belang zijn.

Met ingang van 2021 verandert er tevens weer het nodige. Er zijn extra belastingmaatregelen genomen om economische groei in de coronacrisis te stimuleren. In deze uitgave vindt u een aantal tips op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2021 actie zou moeten ondernemen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om een gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden. Verder geven wij een overzicht van de nieuwe wetgeving, die onder andere uit het Belastingplan 2021 voortvloeit.

Eindejaarstips 2020 voor Familie & Bedrijf

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.