Eindejaarstips 2019 voor familiebedrijven

18 november 2019
Eindejaarstips 2019 voor familiebedrijven

Het fiscale landschap blijft in beweging, ook voor familiebedrijven. Het aanmerkelijkbelangtarief gaat omhoog, maar het tarief van de vennootschapsbelasting zal minder dalen dan eerder beloofd. De ‘dga-taks’ op leningen vanuit de bv is nog steeds niet van tafel en zal er waarschijnlijk in 2021 komen. Er blijft een donkere wolk boven de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) hangen, maar in het Belastingplan 2020 zijn er nog geen wijzigingen op dat punt. Daarnaast is een nieuwe box 3-regeling bekendgemaakt, die echter ook nog concreet in wetgeving moet worden omgezet.

Met ingang van 2020 verandert er wel weer het nodige. In deze uitgave vindt u een aantal tips op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2020 actie zou moeten ondernemen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om een gesprek met uw adviseur goed te kunnen voorbereiden. Verder worden enkele (voorgestelde) wijzigingen vanaf 2020 toegelicht.

Eindejaarstips 2019 voor familiebedrijven

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.