Doorlevering van energie

14 september 2021
energiedoorlevering

Doorlevering van energie

Voor de energiebelasting (EB) is de levering van stroom/gas aan een aansluiting bepalend voor de belastingplicht, met als doel de levering aan de eindverbruiker te belasten. Oftewel: bij doorlevering van stroom/gas wordt in beginsel degene die doorlevert belastingplichtig voor de EB en is dat dus niet langer de leverancier. 

In deze situatie dient met de leverancier te worden afgestemd dat stroom/gas zonder EB en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) wordt gefactureerd. Degene die doorlevert wordt dan belastingplichtig voor zowel het deel dat zelf wordt gebruikt als voor het deel dat wordt doorgeleverd.  

Gevolgen  

In de praktijk constateren wij regelmatig dat dit niet goed gaat. Bij een controle zou de Belastingdienst deze situatie voor voorgaande jaren kunnen corrigeren en boetes kunnen opleggen.

Mogelijk voordeel

Naast het voorgaande kan het ook nog om een andere reden interessant zijn deze situatie op te lossen. Op de factuur wordt btw geheven over de EB en ODE. Het deel van de btw dat ziet op de EB en ODE wordt bespaard als men zelf aangifte doet, aangezien over het eigen verbruik geen btw is verschuldigd. Over de doorlevering is waarschijnlijk wel btw verschuldigd, maar dat is afhankelijk van de feitelijke situatie.  In een casus die wij op dit moment onderhanden hebben is het financiële voordeel circa € 35.000 per jaar.  

Contact

Mocht u zekerheid wensen over uw casus, neemt u dan contact op voor een vrijblijvend gesprek met Chris Oude Lohuis (+31 6 5142 7315) of Merijn Betjes (+31 6 5117 3542).

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.