Deadline werkkostenregeling

9 februari 2023
wkr

Heb jij de WKR-administratie al afgerond? De deadline voor 2022 nadert. Als uit de WKR-administratie blijkt dat de vrije ruimte in 2022 wordt overschreden, dan moet de verschuldigde 80% eindheffing uiterlijk in de loonaangifte van februari 2023 worden aangegeven (in geval van maandaangiften). De loonaangifte februari 2023 dient uiterlijk 31 maart 2023 te zijn ingediend.

Hoewel de WKR al in 2011 is ingevoerd, blijkt in de praktijk vaak dat de WKR-administratie niet op orde is en daarmee onvoldoende zicht bestaat op de (beschikbare) vrije ruimte. Deze kan dan ook niet optimaal benut worden én tot een onvoorziene 80% eindheffing leiden na jaareinde. Bovendien vraagt de Belastingdienst bij controles om geschreven werk- en beheersprocessen omtrent de WKR.  

Uiteraard helpt KPMG Meijburg & Co jou graag met het inrichten en optimaliseren van de WKR-administratie, maar ook bij het beschrijven van werk- en beheersprocessen kan Meijburg & Co jou van dienst zijn. Een WKR-steekproef is hierbij een ideaal hulpmiddel om (beter) zicht te krijgen op de aandachtspunten. Neem daarom gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.