Country-by-Country Reporting: landenoverzicht notificatieverplichtingen

9 december 2019

Country by country

Op grond van de OESO-modelwetgeving inzake ‘Country-by-Country Reporting’ (hierna: CbCR) dienen groepsentiteiten voor het einde van het verslagjaar een notificatie te doen omtrent de rapporterende entiteit. Meijburg & Co heeft een Engelstalig overzicht opgesteld van de CbCR-notificatieverplichtingen voor alle landen die (momenteel) met ingang van 2016, 2017, 2018 en 2019 definitieve CbCR-wetgeving hebben geïmplementeerd. Wij merken op dat dit overzicht aan verandering onderhevig kan zijn zodra landen deze wetgeving definitief implementeren of bijvoorbeeld wanneer zij alsnog besluiten om uitstel te verlenen.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.