Country-by-Country Reporting: landenoverzicht notificatieverplichtingen

15 december 2022
Country-by-Country Reporting landenoverzicht notificatieverplichtingen

Op grond van de OESO-modelwetgeving inzake ‘Country-by-Country Reporting’ (hierna: CbCR) dienen groepsentiteiten voor het einde van het verslagjaar een notificatie te doen omtrent de rapporterende entiteit. Meijburg & Co heeft het Engelstalige overzicht geactualiseerd van de CbCR-notificatieverplichtingen voor alle landen die (momenteel) met ingang van 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 definitieve CbCR-wetgeving hebben geïmplementeerd. Wij merken op dat dit overzicht aan verandering onderhevig kan zijn zodra landen deze wetgeving definitief implementeren of bijvoorbeeld wanneer zij alsnog besluiten om uitstel te verlenen.

Klik hieronder om het overzicht te openen in pdf-formaat

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.