Op grond van de OESO-modelwetgeving inzake ‘Country-by-Country Reporting’ (hierna: CbCR) dienen groepsentiteiten voor het einde van het verslagjaar een notificatie te doen omtrent de rapporterende entiteit. Meijburg & Co heeft een Engelstalig overzicht opgesteld van de CbCR-notificatieverplichtingen voor alle landen die (momenteel) met ingang van 2016, 2017 en 2018 definitieve CbCR-wetgeving hebben geïmplementeerd. Wij merken op dat dit overzicht aan verandering onderhevig kan zijn zodra landen deze wetgeving definitief implementeren of bijvoorbeeld wanneer zij alsnog besluiten om uitstel te verlenen.

Klik hier om het overzicht te openen in pdf-formaat