Antwoorden van minister Koolmees over NOW

15 april 2020
NOW

Afgelopen vrijdag publiceerde minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de antwoorden op vragen die door verschillende politieke partijen zijn gesteld over de NOW-regeling. Gezien de vele onduidelijkheden in de NOW regeling en de vele vragen die hier bij ondernemers over bestaan, werd naar deze vragen en antwoorden reikhalzend uitgekeken. Denk daarbij aan vragen over het groepsbegrip en de wijze waarop de omzet moet worden bepaald. Tien politieke partijen hebben samen meer dan 80 vragen ingediend waarbij alleen Denk, Forum, Partij van de Dieren en de twee eenpersoonsfracties blijkbaar geen vragen hadden over NOW.  De vragen en antwoorden beslaan dan ook 34 pagina’s.

Omzetdaling bepalen, veel vragen: één antwoord

Wat opvalt is dat bijna elke politieke partij vragen heeft over de gevolgen van de hele ruwe wijze waarop de omzetdaling wordt bepaald. Vooral de gevolgen voor bedrijven met een duidelijk seizoenspatroon worden keer op keer aangehaald als een groot probleem. Deze kunnen door de wijze waarop de omzetdaling moet worden berekend er erg bekaaid van af komen. Het antwoord van de minister is steeds hetzelfde; de regeling moest snel in elkaar gezet worden, daarom geen ruimte voor maatwerk. Dat overtuigt in deze helemaal niet. Het had erg voor de hand gelegen om bedrijven de mogelijkheid te geven om de omzet in de driemaandsperiode van 2020 te vergelijken met dezelfde driemaandsperiode in 2019. Daarmee had denk ik meer dan 80% van deze problematiek voorkomen kunnen worden.

Verbod op bonussen en dividend ?

Verder waren er veel vragen over de gevolgen voor flexwerkers en mensen die werken via uitzendbureaus. Hiervoor leeft een brede zorg in de Tweede Kamer dat deze groep met NOW niet geholpen is en dus op een andere manier ondersteund zou moeten worden. Aan de linkerkant van het politieke spectrum veel vragen naar een verbod op bonussen en dividend. Uit de antwoorden blijkt dat de minister te ver vindt gaan om een verbod op bonussen of het uitkeren van dividend als voorwaarde in de regeling op te nemen. De praktijk is denk ik dat heel veel bedrijven ook zonder een verbod al geen dividend zullen uitkeren om hun liquiditeitspositie te verstevigen en dat ook bonussen dit jaar door veel bedrijven geminimaliseerd zullen worden.

Vouchers: wat in het vat zit…

Inhoudelijk interessant zijn de antwoorden over de behandeling van vouchers en over hoe om te gaan met omzet die nu wel wordt gefactureerd maar als gevolg van de coronacrisis niet betaald gaat worden. Daarover in een volgend blog meer.

Olaf Leurs, Partner KPMG Meijburg & Co

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.